english English

Nastupno predavanje dr. sc. Kruna Bonačića

29.05.2018, 14:47:36

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja i Odlukom Senata donesenoj na 149. sjednici održanoj 21. svibnja 2018., obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati dr. sc. Kruno Bonačić. Tema nastupnog predavanja: Problematika uzgoja ranih razvojnih stadija riba, a održat će se u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku na adresi Ćira Carića 4, u predavaonici D01, u ponedjeljak, 4. lipnja 2018., u 13 sati.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica