english English

NATJEČAJ

06.06.2018, 11:04:23

 

Odlukom Senata od 21. svibnja 2018., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                     NATJEČAJ

          za prijam u radni odnos, izbor u zvanje i na radno mjesto po jednog zaposlenika

      a) u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grane: romanistika (6.03.04) i germanistika (6.03.05)

      b) u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti,  polje matematika (1.01.)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

                                                                                                         Sveučilište u Dubrovniku

  Repozitorij
Tražilica