english English

NATJEČAJ za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora

07.06.2018, 09:41:46

 U Dubrovniku, 22. svibnja 2018.

Odlukom Senata od 21. svibnja 2018., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                  NATJEČAJ

      I.  za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:

a)  jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje  ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05) 

b) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje  ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04) 

c) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture,  urbanizma i vizualnih komunikacija ( 6.05.01) 

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

                                                                                                                                  Sveučilište u Dubrovniku                                                                                                             

veučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica