english English

NATJEČAJ za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto po jednog asistenta

07.06.2018, 09:43:00

 

Odlukom Senata od 21. svibnja 2018., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                     NATJEČAJ

za  prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na  radno mjesto po jednog asistenta za:

 

      a)  znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: organizacija i menadžment (5.01.04)

      b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: opća ekonomija (5.01.06)

      c)  znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: marketing (5.01.12)

      d) umjetničko znanstveno područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (7.04.02)

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.).

 

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih jezika)

– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju

– prijepis ocjena položenih ispita na studijima

– dokaz o državljanstvu

– za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– nagrade i priznanja

– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstva utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora s kandidatima (intervju). Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj ____ (navesti suradničko zvanje/smjer)«. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

S odabranim kandidatima sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Sveučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica