english English

Upisi u više i ponavljačke godine

20.09.2018, 15:23:09

OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠE I PONAVLJAČKE GODINE STUDIJA

na preddiplomskom i diplomskom studiju

FINANCIJSKI MENADŽMENT

 

Postupak upisa u više godine studija:

1. Izvanredni studenti plaćaju punu školarinu i upisninu.

2. Na recepciji Odjela preuzeti i ispuniti obrazac F03-22 naknada za upis, te uplatiti troškove školarine i troškove upisnine.

3. Upis preko studomata (odabrati izborne predmete).

4. Upisati predmete u indeks (za studente koji još uvijek imaju indeks)

5. Kako bi upis bio obavljen u cijelosti, obavezno je predati u Evidenciju studija popunjeni obrazac F03-22 naknada za upis,  potvrdu uplate troškova i indeks te potvrditi upis.

Za upis u ponavljačke godine postupak upisa je isti, iznimka je da studenti ne upisuju predmete u indeks.

 

Troškovi upisa u više i ponavljačke godine studija:

1. Izvanredni studenti plaćaju punu školarinu u iznosu od 3700,00 kn i troškove upisnine u iznosu od 300,00 kn.

2. Izvanredni studenti pri upisu ponavljačke godine plaćaju 50% troškova školarine, tj. 1850,00 kn i troškove upisnine od 300,00 kn.

 

Upisi će se obavljati:

četvrtak 27. rujna, 09:00 do 13:00 sati

petak 28. rujna, 09:00 do 13:00 sati

* Studenti koji ne pristupaju ispitima na rektorskom ispitnom roku mogu obaviti upis u ponedjeljak 24. rujna od 09:00 do 12:00 sati. Repozitorij
Tražilica