english English

Nastupno predavanje Sanje Serhatlić

05.10.2018, 12:24:34

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u okviru redovite nastave pred Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastavnicima i studentima Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, nastupno predavanje održati Sanja Serhatlić. Tema nastupnog predavanja je „Upoznavanje s materijalima i tehnikama na umjetninama predviđenim za konzervatorsko-restauratorske radove“ a održat će se u zgradi Kampusa Sveučilišta u Dubrovniku (Branitelja Dubrovnika 41), u četvrtak, 11. listopada 2018., u 14:30 sati, u radionici za papir.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica