english English

Nastupno predavanje mr. sc. Danijele Crljen

22.10.2018, 08:05:02

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u okviru redovite nastave pred Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastavnicima i studentima Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, nastupno predavanje održati mr. sc. Danijela Crljen. Tema nastupnog predavanja je „Ljudski resursi kao ključni čimbenik konkurentnosti menadžmenta u hotelijerstvu“ a održat će se na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku (Lapadska obala 7),  u ponedjeljak, 29. listopada 2018., u 12 sati u dvorani B-2.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica