english English

ODLUKA o raspisivanju dopunskih izbora za Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku

26.10.2018, 14:27:42

Raspisuju se dopunski izbori za studentske predstavnike u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku.

Dopunski izbori raspisuju se za:

-          jednog (1) predstavnika preddiplomskih studija na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

-          dva (2) predstavnika preddiplomskih studija i jednog (1) predstavnika diplomskih studija na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo,

-          dva (2) predstavnika preddiplomskog studija i jednog (1) predstavnika diplomskog studija na Odjelu za akvakulturu,

-          jednog (1) predstavnika preddiplomskog studija na Odjelu za komunikologiju,

-          dva (2) predstavnika preddiplomskih studija i jednog (1) predstavnika diplomskog studija na Pomorskom odjelu,

-          jednog (1) predstavnika diplomskog studija na Odjelu za umjetnost i restauraciju i

-          jednog (1) predstavnika preddiplomskog studija na studiju Povijest Jadrana i Mediterana.

Izbori za studentske predstavnike održat će se u ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u vremenu od 8 do 14 sati i to:

Na biračkom mjestu broj 1  u sveučilišnoj zgradi na adresi Lapadska obala 7, za studentske predstavnike Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju;

Na biračkom mjestu broj 2  u sveučilišnoj zgradi na adresi Ćira Carića 4, za studentske predstavnike  Pomorskog odjela, Odjela za elektrotehniku i računarstvo i Odjela za akvakulturu;

Na biračkom mjestu broj 3  u sveučilišnoj zgradi na adresi Branitelja Dubrovnika 41, za studentske predstavnike Odjela za komunikologiju, Odjela za umjetnost i restauraciju i Studija Povijest Jadrana i Mediterana.

Kandidati za studentskog predstavnika mogu biti redoviti studenti koje predlože najmanje tri studenta s popisa birača preddiplomskih ili diplomskih studija na sveučilišnim odjelima sa kojih se biraju odnosno sa Studija Povijest Jadrana i Mediterana.

Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu putem Rektorata Sveučilišta (Branitelja Dubrovnika 29) najkasnije do 12. studenoga 2018. Kandidature se podnose u pisanom obliku, na obrascu koji se može preuzeti na recepcijama sveučilišnih zgrada iz točke II. ove Odluke te na internetskim stranicama  Sveučilišta, a kandidati su, uz prijavu, obvezni priložiti kratki životopis.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica