english English

Interni poziv za podnošenje prijava za voditelja programa cjeloživotnog učenja

05.11.2018, 09:44:27

Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.-Odluka UsRH, 46/07., 63/11. i 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka UsRH, 60/15 – Odluka UsRH i 131/17), članka 24. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku i članka 11. stavka 5. Pravilnika o imenovanju voditelja studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Dubrovniku, Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na svojoj 151. sjednici održanoj 28. rujna 2018., donio

Odluku

o ponovnom raspisivanju internog poziva za podnošenje prijava za voditelja programa cjeloživotnog učenja „Seminar za turističke vodiče“

I.

Utvrđuje se da po javnom pozivu za podnošenje prijava za voditelja programa cjeloživotnog učenja „Seminar za turističke vodiče“ objavljenom 17. srpnja 2018. na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku, u ostavljenom roku nije zaprimljena niti jedna prijava pa je Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 151. sjednici održanoj 28. rujna 2018. donio odluku da se javni poziv treba ponoviti.

Ovom Odlukom ponovno se raspisuje interni poziv za podnošenje prijava za voditelja programa cjeloživotnog obrazovanja „Seminar za turističke vodiče“ čiji je nositelj Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.

II.

Voditelja programa cjeloživotnog učenja imenuje Senat.

Voditelj programa cjeloživotnog učenja može biti zaposlenik Sveučilišta u Dubrovniku u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju s izborom u znanstvenom području i polju u kojem se izvodi program cjeloživotnog učenja.

Za voditelja programa navedenog u točki I. može se javiti osoba s izborom u znanstveno nastavno ili nastavno zvanje u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (5.01).

Mandat voditelja programa cjeloživotnog učenja traje dvije godine s mogućnošću reizbora.

Poslovi voditelja programa cjeloživotnog učenja kao i način utvrđivanja iznosa naknade koju voditelj može primati za svoj rad navedeni su u Pravilniku o imenovanju voditelja studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Dubrovniku koji je stupio na snagu 17. srpnja 2018., a objavljen je na službenim mrežnim stranicama Sveučilišta (dokumenti Sveučilišta u Dubrovniku – repozitorij).

III.

Pristupnici za voditelja programa cjeloživotnog učenja, uz prijavu na interni poziv, obvezno podnose program rada te životopis s kratkim opisom nastavnih, stručnih i znanstvenih aktivnosti, a mogu podnijeti i opis dosadašnjeg rada ako su radili na poslovima koji su predmet ovog internog poziva ili sličnima.

IV.

Prijave se podnose u rektorat Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava za voditelja programa cjeloživotnog učenja: Seminar za turističke vodiče“.

Pristupnici za voditelja programa cjeloživotnog učenja prijave mogu podnijeti zaključno do 15,00 sati, u ponedjeljak 12. studenoga 2018.

Prijave podnesene nakon isteka roka te prijave bez obveznog priloga iz točke III. ove odluke neće se razmatrati.

Predsjednik Senata

Rektor

prof. dr. sc. Nikša BurumPravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica