english English

NATJEČAJ za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta

02.10.2018, 13:19:04

 

Odlukom Senata od 28. rujna 2018., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                     NATJEČAJ

za  prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na  radno mjesto  asistenta za:

 

       a) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09)

       b) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo

          (2.03.02)

       c) znanstveno područje biotehničkih  znanosti, polje poljoprivreda (4.01)

       d) umjetničko  područje, polje likovne umjetnosti, grana: konzervacija-restauracija

           (7.04.09)

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.).

 

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

 

– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i

   poznavanja stranih jezika)

– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju

– prijepis ocjena položenih ispita na studijima

– dokaz o državljanstvu

– za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika

 

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

 

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– nagrade i priznanja

– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

 

 

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstva utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora s kandidatima (intervju). Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj ____ (navesti suradničko zvanje/smjer)«. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

S odabranim kandidatima sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Sveučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica