english English

Produljenje dopunskih izbora za Skupštinu Studentskog zbora

16.11.2018, 11:12:54

Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, članka 15. stavka 2. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama  i članka 5. stavka 2. Pravilnika o izboru studentskih predstavnika u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, na prijedlog v.d. predsjednika Studentskog zbora donosim

ODLUKU

o izmjenama

Odluke o raspisivanju  dopunskih izbora za Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku

broj 1654/18 od 26. listopada 2018.

I.

U točki II. Odluke o raspisivanju  dopunskih izbora za Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku

broj 1654/18 od 26. listopada 2018. mijenja se datum održavanja izbora i glasi: „Izbori za studentske predstavnike održat će se u četvrtak, 29. studenoga 2018. u vremenu od 8 do 19 sati.“

U točki III. mijenja se razdoblje za podnošenje kandidatura i glasi:

Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu putem Rektorata Sveučilišta (Branitelja Dubrovnika 29) najkasnije do 23. studenoga 2018.  do 15,00 sati.

II.

Ostale odredbe Odluke broj 1654/18 ostaju na snazi.

Obrazloženje: Rok za isticanje kandidature za studentske predstavnike u Skupštini Studentskog zbora za dopunske izbore koji su se po odluci broj 1654/18 trebali održati 19. studenoga 2018. istekao je 12. studenoga  2018. Utvrđeno je da na tri sveučilišna odjela nije bilo prijavljenih kandidata te je v.d. predsjednika Studentskog zbora predložio da se rok za podnošenje prijava produži  te da se izbori održe 29. studenoga 2018. Prijedlog je prihvaćen te je donesena odluka kao u izreci.

Rektor

prof. dr. sc. Nikša Burum
Tražilica