english English

Srđan Vujičić doktorirao

30.11.2018, 10:41:15

Srđan Vujičić, dipl. ing., asistent na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku, obranio je 29. studenog 2018. godine na poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“ – smjer Nautičke znanosti, Sveučilišta u Rijeci, Pomorski fakultet, doktorsku disertaciju pod naslovom „Model procjene uspješnosti napuštanja broda za kružna putovanja“ čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja tehnologija prometa i transporta.

Doktorski rad obranjen je pred Povjerenstvom u sastavu:

1. dr. sc. Vlado Frančić, izvanredni profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, predsjednik,

2. dr. sc. Toni Bielić, redoviti profesor Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru, član i

3. dr. sc. Lovro Maglić, docent Pomorskog fakulteta u Rijeci, član.

 U ime Sveučilišta u Dubrovniku, čestitamo kolegi Vujičiću!Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica