english English

Izložba uz 80. obljetnicu osnivanja Centra za turističku dokumentaciju i informaciju

30.11.2018, 15:13:28

Izložba publikacija fonda Centra za turističku dokumentaciju i informaciju izdanih od 1924. do 1942. godine upriličit će se na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 3. do 21. prosinca 2018. Uz izložbu je izrađen i katalog izloženih publikacija, koji se može pogledati ovdje.

Centar za turističku dokumentaciju i informaciju specijalna je knjižnica otvorenoga tipa koja prikuplja građu iz područja turizma i srodnih znanosti. 

Na internetskoj stranici možete pročitati više o povijesti Centra, fondu i uslugama.

Centar za turističku dokumentaciju i informaciju osnovan je 1938. godine kao Arhiv za turizam sa zadaćom da prikuplja, obrađuje, zaštićuje i širi informacije iz turizma i srodnih djelatnosti. On je osnovan na sjednici Radnog odbora za unapređenje turizma na Jadranu, održanoj u Sušaku 14. 5. 1938. kao zajednička znanstvena institucija triju jadranskih turističkih saveza – Sušaka, Splita i Dubrovnika i trgovinskih te industrijskih komora Zagreba, Splita, Dubrovnika i Podgorice. Godine 1961. Arhiv za turizam mijenja ime u Centar za izučavanje turizma, a od 1979. godine, kada je pripojen Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, djeluje pod sadašnjim imenom. Od 2003. godine CTDI je u sastavu Sveučilišta u Dubrovniku.

Knjižnica CTDI-ja

Gradnju dokumentacijske osnove CTDI zasniva na načelima opće znanosti o turizmu nastojeći temeljem njegovih mnogobrojnih aspekata i srodnih disciplina izraziti svu složenost fenomena.
Osnovne zbirke turističke literature u knjižnici CTDI-ja postavljene su tako da se uz pomoć njihovu prikažu i teorija opće znanosti o turizmu, institucije i rezultati proučavanja turizma, politika i organizacija turizma, ekonomika turizma, odnos turizma prema pojedinim gospodarskim granama, turizam u odnosu prema društvenim znanostima, pojedine vrste turizma, njegovo praćenje, prognoziranje i planiranje.

Uz turizam i ugostiteljstvo, kao gospodarske grane, najzastupljenija je literatura iz područja sociologije, geografije, prometa, prostornog planiranja i urbanizma, kulturnih i prirodnih resursa, te njihova zaštita.

Fond knjižnice CTDI-ja čine sljedeće kategorije dokumentacijske građe:

- zbirka od 20.300 monografskih publikacija (opća građa, refentna građa, te službeni dokumenti nacionalnih i međunarodnih organizacija),

- zbirka legat «Dr. Dragutin Alfier»,

- zbirka serijskih publikacija (časopisi, godišnjaci, godišnji izvještaji i sl.),

- zaštićeni fond (rariteti, rijetki primjerci građe posebnog značenja za turizam – građa tiskana do Drugoga svjetskog rata),

- zbirka promidžbene turističke građe (prospekti, plakati, itinereri, turističke i zemljopisne karte, planovi, isječci iz novina i sl.),

- arhivska građa o razvoju turizma u Dubrovniku i Hrvatskoj,

- kolekcija turističkih vodiča.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica