english English

Digitalizacija svih brojeva časopisa „Naše more“

18.12.2018, 14:07:41

Iduće će godine Sveučilište proslaviti jubilarnu 100. obljetnicu znanstvenog časopisa za more i pomorstvo „Naše more“. Zaposlenice Službe za izdavaštvo odlučile su uz tako iznimnu prigodu svim sadašnjim i budućim generacijama istraživača olakšati pristup časopisnom arhivu digitalizacijom njegovih starih brojeva. Za pohranu podataka odabran je HRČAK - Portal znanstvenih časopisa RH. Skenirana su 44 godišta časopisa koji su sadržavali više od 2.000 članaka i više od 8.100 stranica.

Naglašavamo, časopis „Naše more“ počeo se izdavati davne 1919. godine u Dubrovniku. Časopis obrađuje teme iz navigacije, brodske tehnologije i strojarstva, brodarstva, pomorskog gospodarstva, transporta, špedicije, pomorskog prava, oceanologije, akvakulture, ekologije i biologije mora; dakle, problematiku mora i pomorstva u najširem smislu tog pojma. Usto se bavi i temama iz povijesti, nautičkog i primorskog turizma, ali i temama iz pomorskog i općenito stručnog obrazovanja, a nekoliko stranica biva rezervirano za književno stvaralaštvo o moru.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica