english English

Darijo Mišković doktorirao

08.01.2019, 15:19:41

Darijo Mišković, mag. ing. nav. traff., asistent na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku, obranio je 8. siječnja 2019. godine na poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“ – smjer Nautičke znanosti Sveučilišta u Rijeci, doktorsku disertaciju pod naslovom „Organizacijski model upravljanja sigurnošću broda s osvrtom na kontejnerske brodove“ čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja tehnologija prometa i transporta.

Mentor pri izradi doktorske disertacije bio je dr. sc. Renato Ivče, izvanredni profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Doktorski rad obranjen je pred Povjerenstvom u sastavu:

1. dr. sc. Mirano Hess, redoviti profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, predsjednik,

2. dr. sc. Svjetlana Hess, redovita profesorica u trajnom zvanju Pomorskog fakulteta u Rijeci, članica,

3. dr. sc. Đani Mohović, izvanredni profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, član i

4. dr. sc. Žarko Koboević, docent Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku, član.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica