english English

UNIDU TV – Studentska televizija Sveučilišta u Dubrovniku

18.04.2011, 10:35:54
UNIDU TV – Studentska televizija Sveučilišta u Dubrovniku

Studijski program preddiplomskog studija Mediji i kultura društva” na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, uz ostalo, obuhvaća i četrnaest stručnih radionica. Naime, uz redovitu nastavu i obveze iz različitih općih i stručnih kolegija, studenti provode znatan dio vremena i u radionicama kao nastavnim praktikumima, gdje stječu znanja i prakticiraju osnovne vještine struke kojom će se sutra baviti. Riječ je o radionicama iz područja odnosa s javnošću, tiskanih medija, novih medija, radija i televizije.

Televizijske radionice (”Televizijsko izvješćivanje”, ”Videonovinarstvo” i ”Uređivanje TV programa”), pak, osnova su na kojoj se temelji projekt Studentske televizije na Sveučilištu u Dubrovniku. Naime, mnogi televizijski uradci što su ih studenti prethodnih godina izradili u okviru tih radionica, objavljivani su najprije na web-stranicama Sveučilišta, a potom i na drugima, poput Youtubeu ili Facebooku, i tako su bili dostupni javnosti. Neki od tih uradaka bili su posebno zamijećeni i pozitivno komentirani, pa su tako došli do izražaja i talenti njihovih autora.

U međuvremenu, na Sveučilištu je uređen novi prostor za televizijski studio i uredništvo, a otpočelo je i njegovo tehničko opremanje. Formirano je Uredništvo UNIDU televizije, pa će uz suradnju predmetnoga nastavnika i dosadašnjih stalnih suradnika iz dubrovačkog studija Hrvatske televizije, projektu pružiti punu podršku i Dubrovačka televizija ustupanjem dijela snimateljske opreme i emitiranjem posebne emisije u svojemu programu, sadržaj koje će biti studentski radovi, dakle produkcija UNIDU televizije. Time su se stekli početni uvjeti da bi se ostvario ovaj projekt kojemu je cilj televizijska produkcija, nadasve složen proces što zahtijeva sudioništvo većeg broja studenata i svih drugih uključenih u njegovu realizaciju.

Do kraja sljedeće akademske godine planira se postaviti novu web-stranicu preko koje bi dosadašnji i budući videouradci bili dostupni za pregled i preuzimanje, ali koja bi imala i live stream u stvarnom vremenu, i to izravno s UNIDU radija, a potom i s drugih dijelova Sveučilišta. Također, planira se televizijska produkcija od 15 do 30 minutnog TV priloga koji bi se emitirao jednom tjedno u posebnom terminu programa Dubrovačke televizije. To bi bila osnova na kojoj bi se u sljedećim godinama povećavao opseg produkcije i do više sati tjedno, pa i do mogućnosti svakodnevnog emitiranja.

UNIDU televizija želi okupiti krug svojih suradnika među studentima sa svih sveučilišnih odjela a u svojoj programskoj orijentaciji bavit će se ne samo temama iz studentskoga i sveučilišnog života nego i iz širega društvenog okruženja.

Kao neprofitni medij, pa zbog toga neopterećen interesima poput većine drugih medija, UNIDU televizija zasigurno će biti intelektualni i profesionalni izazov studentima. Oni će imati priliku stvarati emisije i priloge u kojima slobodno propituju i razmatraju teme od njihova specifičnoga do općeg interesa, na svoj, novinarski ili umjetnički, amaterski ili profesionalni, ali svakako na prepoznatljiv – studentski način.

Ovakav projekt tehnički i organizacijski je zahtjevan, pa će buduće djelovanje UNIDU televizije iziskivati i odgovarajuća financijska sredstva. S obzirom na nevelike financijske mogućnosti Sveučilišta, svi podupiratelji i sponzori su dobrodošli. U tom smislu, iako neprofitni medij, UNIDU televizija bit će otvorena svima onima koji će pokazati interes za njezin razvoj i unapređenje.
Tražilica