english English

Nives Vidak doktorirala

21.01.2019, 14:50:41

Mr. sc. Nives Vidak, viša predavačica na Pomorskom odjelu i preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku, obranila je 11. siječnja 2019. na poslijediplomskom studiju Glotodidaktika Filozofskog fakulteta u Zagrebu, doktorsku disertaciju pod naslovom Provjera valjanosti konstrukta inojezičnoga motivacijskoga sustava pojma o sebi čime je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polja filologija, grana anglistika. Mentorice su na doktorskom radu bile prof. dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović i doc. dr. sc. Daria Rovan.

Doktorski rad obranjen je pred Povjerenstvom u sastavu:

doc. dr. sc. Sandra  Mardešić, predsjednica Povjerenstva,

prof. dr. sc. Višnja Pavičić-Takač, članica Povjerenstva,

doc. dr. sc. Renata Geld, članica Povjerenstva.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica