english English

Studenti Odjela za umjetnost i restauraciju sudjelovat će na 8. studentskoj konferenciji

19.04.2011, 14:15:34

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija Restauracije i konzervacije sudjelovat će na 8. konferenciji studenata restauriranja i konzerviranja umjetnina, koja se održava 15. i 16. travnja 2011. u Zagrebu.

Sudionici na 8. konferenciji:

- studenti druge godine preddiplomskog studija, smjer metal: Neven Peko, Andrea Paula Rajić, Marta Stanić, Marina Parić,
mentorica: Renata Andjus, restaurator majstor;

- student treće godine preddiplomskog studija, smjer drvo: Pero Čavara,
mentorica: Margarita Bego, dipl. ing.;

- studentica prve godine diplomskog studija, smjer tekstil: Andrea Ivušić,
mentorica: Danijela Jemo, dipl. ing.;

- studentica druge godine diplomskog studija, smjer drvo: Sanja Capurso,
mentorica: Nađa Lučić, prof. Repozitorij
Tražilica