english English

Nastupno predavanje dr. sc. Iris Dupčić Radić

11.03.2019, 14:32:31

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno – nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u okviru redovite nastave pred Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastavnicima i studentima Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, nastupno predavanje održati dr. sc. Iris Dupčić Radić.

Tema nastupnog predavanja je „Hranjive soli u južnom Jadranu“ a održat će se u zgradi Kampusa Sveučilišta u Dubrovniku (Branitelja Dubrovnika 41), u ponedjeljak, 18. ožujka 2019., u 9 sati (učionica 23).Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica