english English

Natječaj - izbori u zvanja

11.03.2019, 15:12:58

Odlukom Senata od 27. veljače 2019., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                  NATJEČAJ

      I.  za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom  

          zvanju:

     jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje

     biologija, (1.05.)

     II. za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora:

          jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje

          ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)

    III.  za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

a) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno  područje tehničkih znanosti, polje

    tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)

b) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno  područje tehničkih znanosti, polje

    elektrotehnika, grana elektronika (2.03.03)

c) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno  područje tehničkih znanosti, polje

    elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)

d) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno  područje biotehničkih znanosti, polje

    biotehnologija, grana biologija (4.04.02)

e) jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno  područje humanističkih znanosti, polje

    filologija, grana anglistika (6.03.06)

 

    IV.  za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole:

           za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika

          (6.03.04) za kolegij: Francuski jezik

    V.  za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača:

           jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje

           filologija, grana anglistika (6.03.06)

    VI.  za izbor u  nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača

            jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje

            filologija, grana romanistika (6.03.04) za kolegij: Francuski jezik i Talijanski jezik

      VII.  za izbor u naslovno  nastavno zvanje  predavača

               jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje

               ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana  od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.                                                                                                                            

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

                                                                                                                          Sveučilište u Dubrovniku                                                                                                             

veučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica