english English

Zašto ovakav Studij?

18.04.2011, 14:26:31

Što je život brži i tehnološki raznovrsniji, to su kulturna baština i prirodno okružje sve više izloženi propadanju i nestajanju. Međutim, kulturno spomeničko nasljeđe, baš kao i sveukupni drugi antropogeni čimbenici ili bioresursi, čuva neiscrpne memorije iskustva i neizmjerno brojne tragove ljudskoga postanka, trajanja i opstanka, kako u planetarnom, tako i u našemu nacionalnom prostornom okruženju, i zato ga treba pomno čuvati.
Jedan od načina čuvanja kulturno-umjetničkog nasljeđa je i njegova zaštita, a ona se provodi i izvedbom različitih konzervatorskih i restauratorskih postupaka, što podrazumijeva vrlo složen multidisciplinaran i multikulturološki pristup. U tom smislu, na
dubrovačkom studiju restauracije i konzervacije predmeta od drva, papira, tekstila, metala i keramike primjenjuju se, i u teorijskom izlaganju i u praktičnoj izvedbi – interdisciplinarno - najsuvremenija znanstvena, umjetnička, tehnološka i stručna postignuća iz ove oblasti.
Nadalje, odabirom gore navedenih specijalizacija u konzervatorsko-restauratorskoj struci dubrovački se studij odmakao od programa konzervatorsko-restauratorskih studija na
sveučilištima u Splitu i Zagrebu, koji su usmjereni na tretman uglavnom slikarskih i kamenarsko-kiparskih djela.
Tražilica