english English

Komu je Studij namijenjen?

17.04.2011, 14:27:56

Studij restauracije i konzervacije namijenjen je svima onima koji imaju interesa za obrazovanje i rad u stručnim i znanstvenim djelatnostima povezanima s čuvanjem i zaštitom kulturno spomeničke građe, pa je u tom smislu i profiliran tako da omogućuje vrlo široku lepezu zaposlenja: uz stručno osposobljavanje na svim poslovima konzervacije i restauracije drva, papira, tekstila, metala i keramike studij pruža i temeljna znanja o upravljanju kulturnim dobrima, o njihovoj pravnoj zaštiti, o
gospodarenju spomeničkim i drugim kulturnim cjelinama, reursima ili objektima i slično. Zato, uz to što je namijenjen obrazovanju studenata ovaj je studij preporučljivo upisati i profesionalno već osposobljenim restauratorima i konzervatorima radi daljnjega stručnog usavršavanja i(li) početka znanstvenog rada.
Tržište je rada objektivno veliko jer usluge i znanje stručnjaka educiranih po predloženome studijskom programu trebaju mnogi: državna uprava, županijski i gradski uredi, muzeji, galerije, javne i privatne zbirke, vjerske institucije, restauratorske i konzervatorske radionice, arhivi, knjižnice i širok krug privatnih vlasnika koji posjeduju vrijedno povijesno pokućstvo, knjige, odjeću i drugi uporabni ili umjetnički inventar.
Tražilica