english English

Posjeta brodu Hanibal Lucić

26.03.2019, 07:39:52

Studenti druge godine preddiplomskog studija Brodostrojarstvo u sklopu terenske nastave iz kolegija Tehnički nadzor i klasifikacija posjetili su brod „Hanibal Lucić“. Posada broda studente je upoznala sa brodskim ispravama i knjigama, kao i sa strojnim kompleksom, a sve u skladu s navedenim kolegijem. Studente je vodio predmetni nastavnik Nikola Beusan.
Tražilica