english English

Odjel za akvakulturu suorganizator međunarodnog kongresa SedNet

02.04.2019, 14:28:55

Odjel za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku sudjeluje u organizaciji 11. međunarodnog kongresa SedNet (Sediment as a dynamic natural resource from catchment to open sea) koji će se održati od 3. do 5. travnja 2019., u Hotelu Dubrovnik Palace.

Sedimenti su prisutni u svim vodenim ekosustavima, a na njihovu distribuciju i sastav uz prirodne čimbenike uvelike utječu i ljudske aktivnosti. Na kongresu će se govoriti o izazovima i rješenjima vezanima uz dinamiku i akumulaciju sedimenata, antropogenim utjecajima i mogućnostima upotrebe sedimenata.

Više o kongresu: https://sednet.org/events/sednet-conference-2019/.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica