english English

Kontakti

020/356-056
SOBA B1, Lapadska obala 7
Studij Kontakt osoba
Ekonomija

Poslovna ekonomija

Sabina Ćimić
020/445-909
Nautika
Ivica Miloslavić
020/445-715
SOBA A18b Ćira Carića 4
Brodostrojarstvo

Pomorske tehnologije jahta i marina

Ivica Miloslavić
020/445-715
SOBA A18b, Ćira Carića 4
Elektrothničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

Primijenjeno / poslovno računarstvo

Katija Palunčić
020/445-844
katija.paluncic@unidu.hr
SOBA B26, Ćira Carića 4
Akvakultura
Marijana Soldo
020/445-862
marijana.soldo@unidu.hr
SOBA D34, Ćira Carića 4
Mediji i kultura društva
Paulina Bačić
020/445-735
paulina.bacic@unidu.hr
SOBA D06, Ćira Carića 4
Restauracija
(drvo, papir, tekstil, metal i keramika)

Maja Grgurević
020/445-755
maja.grgurevic@unidu.hr
SOBA B30, Ćira Carića 4

Sestrinstvo

Financijski menadžment


Lidija Jović
020/445-725
lidija.jovic@unidu.hr
SOBA A19, Ćira Carića 4


 Repozitorij
Tražilica