english English

Narudžbenica

Izdanja Sveučilišta u Dubrovniku mogu se naručiti elektroničkom poštom na adresu: marijana.lujo@unidu.hr

U narudžbi treba naznačiti:

KNJIŽARE, INSTITUCIJE I PODUZEĆA

1.  Koji se naslovi naručuju i koliko primjeraka svakoga.

2.  Ime knjižare, institucije ili poduzeća, adresa i OIB. Ako je adresa za isporuku drukčija od adrese naručitelja, molimo da to naznačite.

3.  Ime i prezime, telefon i e-mail adresu djelatnika odgovornog za narudžbu.

POJEDINCI

1.  Koji se naslovi naručuju i koliko primjeraka svakoga pojedinog.

2.  Ime i prezime, adresa, OIB, e-mail adresa, broj telefona.

 Repozitorij
Tražilica