english English

Modeliranje mehanizama i razvoj biosenzora za transport živih riba u uvjetima bez vode

Tržište živih riba (“live fish market) je vrlo razvijeno i popularno u Aziji zbog visokih cijena koju postižu žive ribe, smanjenih troškova vezanih za procesuiranje kod mrtvih riba, kao i olakšana regulative vezana za sigurnost hrane u slučaju prodaje živih riba. U Aziji je tržište živih riba, posebice pojedinih vrsta poput kirnja vrlo razvijeno. U Europi je tržište uglavnom orijentirano prema mrtvim ribama i različitim procesuiranim proizvodima poput fileta. Kako u Europi ipak postoji lukrativno tržište živih riba (posebice “niche markets za azijate, ali i potražnja na Mediteranu tijekom turističke sezone), postoji potencijal za razvoj ovog načina prodaje riba, posebice iz akvakulture. Međutim kako su troškovi transporta živih riba visoki i to radi velike mase vode koja se prevozi skupa s ribama, što je povezano i s visokim troškovima, ovakav način prodaje ribe nije razvijen u drugim dijelovima svijeta. Izuzetak predstavljaju vrste koje su otporne na transport u manjim količinama vode poput jegulje ili šarana. Prijevoz kamionima s bazenima je relativno jednostavan, ali je ograničen malim količinama konzumne ribe, što ga čini neisplativim kod osjetljivih morskih vrsta, te se uglavnom koristi za prijevoz mlađi. Prijevoz zrakoplovima je moguć, ali je radi visokog udjela vode u transportu neisplativ za veće količine. U ovom slučaju je odnos ribe i vode 1:3, te su logistički troškovi vode i do 75% ukupne cijene. Pojavljuju se i dodatni troškovi vezani za održavanje temperature i razine kisika u vodi, što sve čini ovakav transport neisplativim. Danas se transport živih riba u kontroliranim uvjetima i atmosferi, a bez vode razmatra kao alternativni način transporta živih riba na tržište. Kako su pojedine vrste riba različito otporne prema ekološkim čimbenicima, pa tako i različito podnose transportiranje, i u vodi, a posebice u uvjetima bezvodnog režima, potrebno je provesti istraživanje za svaku pojedinu vrstu.  Razvitak modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija je omogućio monitoring uvjeta transporta riba, u vodi i bez vode, u stvarnom vremenu. Integracijom senzorskih potencijala, umrežavanje i bežična komunikacija u stvarnim uvjetima osiguravaju kvalitetnu kontrolu statusa žive ribe u transportu. U kontroliranim uvjetima moguće je održavati stalnu temperaturu, vlažnost zraka, razinu kisika, kako bi se osigurali uvjeti transporta koji rezultiraju minimalnim stresom i osiguravanju dobrobiti riba u transportu. Ovim projektom će se istražiti potencijal bezvodnog transporta nekoliko vrsta riba iz Kine i Hrvatske, koje imaju potencijal na tržištu živih riba. Ciljati će se značajne vrste iz kineske i hrvatske akvakulture: jesetra u Kini, te lubin i orada u Hrvatskoj.  

 Repozitorij
Tražilica