english English

Osnivanje bezvirusnoga matičnog nasada agruma viših kategorija

Ovim projektom predviđeno je osnivanje bezvirusnog matičnog nasada sorata agruma koji su na sortnoj listi RH; podizanje specifičnog objekta tzv. mrežarnika za čuvanje matičnih nasada u kategoriji osnovni.

 Repozitorij
Tražilica