english English

UniActive

Projekt UniActive za cilj ima osmišljavanje i implementaciju programa društveno korisnog učenja na Sveučilištu u Dubrovniku. Ovaj projekt predstavlja pilot programe u 6 kolegija na navedena dva odjela koji će se provoditi u suradnji s organizacijama civilnog društva na lokalnoj razini. Uz to, provodit će se i poseban program Civilne kompetencije i građanska participacija u trajanju od 15 mjeseci. Društveno korisno učenje inovativna je metoda koja se provodi na inozemnim sveučilištima i koja omogućuje studentima da za vrijeme studiranja naučeno u teoriji mogu odmah primijeniti u praksi u nekoj od građanskih udruga koje djeluju u toj lokalnoj zajednici.

 Repozitorij
Tražilica