english English

Izrada vrtne studije za Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac na otoku Lokrumu

Ova vrtna studija sadrži:

- povijesni pregled s analizom povijesnih dokumenata izrađenih studija i elaborata

- valorizaciju

-bonitetno vrednovanje postojeće vegetacije s planom uklanjanja

-analizu važeće prostorno-planske dokumentacije

- mjere zaštite i smjernice obnove

-grafičke i fotografske priloge.

 Repozitorij
Tražilica