english English

Utjecaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana

U dosadašnjim istraživanjima provedenim uz istočnu obalu Jadrana utjecaj klimatskih promjena na sastav zooplanktona opisan je jedino za Veliko jezero na otoku Mljetu. 
Očekivani rezultati bi mogli dati neke odgovore na pitanja koja su važna za razumijevanje promjena uočenih u biološkim procesima obalnih zajednica zooplanktona istočne obale Jadrana:
1. Utjecaj povišene temperature na promjene sastava i brojnosti zooplanktona
2. Utjecaj sve dublje termoklinke granice na borealne vrste zooplanktona
3. Definiranje „ključnih vrsta“ za budući monitoring
4. Posljedice ili koristi ranijeg (zimskog) pojavljivanja zooplanktonskih visokih vrijednosti
5. Promjene u fenologiji želatinoznih organizama
6. Promjene u životnim ciklusima meroplanktonskih organizama
7. Poboljšanje metodike praćenja zooplanktonskih populacija s kompleksnim životnim ciklusima
(Miloslavić i Lučić, 2015), prvenstveno zbog mogućnosti usporedbe s pouzdanim podacima hidrografije i zooplanktona od 1950. godine.  Posljednjih godina djelatnici Laboratorija za oceanologiju Instituta za more i priobalje posebnu pažnju su posvetili istraživanju obalnih ekusustava južnog i sjevernog Jadrana. Zahvljujući također dobroj povjesnoj istraživačkoj dokumentaciji od početka prošlog stoljeća, naši preliminarni rezultati ukazuju na promjene sezonskih sukcesija i brojnosti prvenstveno neritičkih vrsta mikro- i mezozooplanktona. Također, zabilježene su i neuobičajene pojave želatinoznih organizama: česte pojave vrlo rijetkih organizama (Malej i sur., 2014), te prekomjerna brojnost prije malobrojnih vrsta (Lučić i sur, 2012, 2015).

 Repozitorij
Tražilica