english English

E-izdanja

  • 80 GODINA OD OSNIVANJA CENTRA ZA TURISTIČKU DOKUMENTACIJU I INFORMACIJU
    Izložba, 3. - 21. 12. 2018.
    Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Centar za turističku dokumentaciju i informaciju
    Postav izložbe i tekst: Sofija Bogoje

Tražilica