english English

Izrada vrtne studije pristupnih šetnica benediktinskog samostana i Maksimilijanovom ljetnikovcu na otoku Lokrumu

Ova vrtna studija će sadržavati:

- povijesni pregled s analizom povijesnih dokumenata, izrađenih studija i elaborata,

- valorizaciju šetnica na osnovu utvrđivanja krajobraznih karakteristika, izvorne matrice, postojećeg stanja,

- bonitetno vrednovanje pstojeće vegetacije s planom uklanjanja,

- analizu važeće prostorno-planske dokumentacije vezano za predmet nabave,

- mjere zaštite i smjernice (metodologiju) obnove pristupnih šetnica,

- prateće grafičke, fotografske i dr. priloge.

 Repozitorij
Tražilica