english English

Izrada izmjena i dopuna programa za provedbu natječaja krajobraznog uređenja parka Gradac

Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta  u Dubrovniku angažiran je na izradi Programa za prošireni obuhvat natječaja parka Gradac. Izrađeni Program biti će podloga za arhitektonsko-urbanistički i krajobrazni natječaj.

 Repozitorij
Tražilica