english English

Studij Akvakultura

Upisi u više i ponavljačke godine u akademskoj 2018./2019. godini

Termini upisa u više i ponavljačke godine akademske godine 2018./2019.  nalaze se u privitku. 

Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 14. svibnja do 3. lipnja 2018. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman. Više o načinu ispunjanja i izgledu ankete možete vidjeti na https://wiki.srce.hr/display/TUT/Anketa+-+Studomat

Ljetni i jesenski ispitni rokovi

U repozitoriju možete pogledati pregled ljetnih i jesenskih ispitnih rokova.


Tražilica