english English

Studij Akvakultura

Slobodna mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih studija u II. upisnom roku

Objavljena su slobodna mjesta za II. upisni rok za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2019./2020. Više informacija možete pronaći ovdje.

Kalendar aktivnosti za upis u I. godinu preddiplomskih studija putem NispVu sustava

Prijave studijskih programa: 23. 7. 2019. - 17. 9. 2019. do 15:00 sati

Provedba ispita državne mature: 21. 8. - 6. 9. 2019.

Rok za unos rezultata dodatnih provjera, posebnih postignuća i preduvjeta:
11. 9. 2019. do 12:00 sati

Objava privremenih rang-lista: 11. 9. 2019.

Objava konačnih rang-lista: 17. 9. 2019. nakon 16:00 sati

Upisi na visoka učilišta: od 18. 9. 2019.

Ljetni i jesenski ispitni rokovi

Pregled ljetnih i jesenskih ispitnih rokova možete pogledati u repozitoriju.

Tražilica