english English

Studij Brodostrojarstvo

OBAVIJEST STUDENTIMA - potpisivanje ugovora o stipendiranju

Zaklada pomorsko-trgovačke akademije Ivo Račić“ Dubrovnik

                                              OBAVIJEST

kandidatima koji su zadovoljili kriterije za dodjelu stipendija za 2019/2020g. i ostvarili pravo na istu, da će se potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata održati

dana 26. studenog 2019.g. (utorak)  u 15,00 h u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku, Ćira Carića 4, Dubrovnik (učionica B16)

Molimo kandidate  da prilikom potpisivanja ugovora obvezno predočite IBAN ž-rn. na ime studenta

Napomena:

Stipendija se može isplaćivati samo na ž-rn i mora glasiti na ime studenta koji prima stipendiju a može se otvoriti u bilo kojoj banci.

Ukoliko ste spriječeni prisustvovati navedeni datum molimo Vas da nas navrijeme obavijestitie.

Rezultati natječaja za stipendiranje - ZPTA "Ivo Račić"

Zaklada pomorskog-trgovačke akademije "Ivo Račić" 

 

Oglašava

Rezultate natječaja za stipendiranje

 

redovitih studenata Sveučilišta u Dubrovniku- za preddiplomski studij Nautika i Brodostrojarstvo,  oglašenog u Dubrovačkom vjesniku od 26.listopada 2019.g., a predmet natječaja je dodjela 12 (dvanaest) stipendija po 1.000 Kn(tisuću kuna) mjesečno za akademsku  godinu 2019/20.

Zahtjev za dodjelu stipendija podnijela   su 22  kandidata, 2 kandidata su odustala prije donošenje odluke, 5  kandidata nije  zadovoljilo uvjete iz Odluke o kriterijima za dodjelu stipendije ZPTA „Ivo Račić“.

Na  164. Sjednici Uprave ZPTA „Ivo Račić“ održane 13.studenog 2019.g., donesena je odluka  o dodijeli 12 stipendija- popis u privitku.

Pismeni prigovor na rezultate natječaja se može dostaviti Upravi ZPTA „Ivo Račić“ (preporučeno poštom) u roku od 8 dana od objavljivanja liste kandidata. Ako netko od kandidata odustane od stipendije, molimo da nam se odmah javi.

 

Godina/

smjer

Prezime, ime, adresa

Opći uspjeh/

prosjek

I/NA

1.Bašica, Matej

 

4,96

I/BS

2.Piskulić, Ivo

 

4,63

I/NA

3.Koprivica, Petar

 

4,61

I/BS

4.Kuraica, Nikša

 

4,35

 

I/NA

5.Kaznačić, Borna

 

4,21

I/NA

6.Ucović, Niko

 

4,1

I/BS

7.Vidosavljević Vučić, Maroje

 

3,95

I/NA

8.Lešaja, Nikola

 

3,71

II/NA

9.Pavlović Karlo

 

3,625/63ECTS

I/BS

10.Barišić, Filip

 

3,55

II/NA

11.Vidojević, Leon Ivan

 

3,538/60ECTS

II/NA

12.Zec, Đivo

 

3,464/123ECTS

 

 

OBAVIJEST SVIM REDOVITIM STUDENTIMA

Studentski centar Dubrovnik objavio je na web stanici natječaj za subvencioniranje smještaja i prehrane redovitim studentima za akademsku 2019./2020. godinu. Na stranici http://www.scdu.hr/ se nalaze svi detalji oko natječaja.


Tražilica