english English

Studij Brodostrojarstvo

OBAVIJEST STUDENTIMA - Natječaj za stipendiranje - Zaklada Pomorsko trgovačke akademije «Ivo Račić»

Zaklada Pomorsko trgovačke akademije «Ivo Račić»,Ćira Carića 4, Dubrovnik

Na temelju Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Zaklade pomorsko trgovačke akademije «Ivo Račić» Dubrovnik,  raspisuje:

                                            NATJEČAJ

za stipendiranje redovitih studenata Sveučilišta u Dubrovniku- za preddiplomske studije Nautika i Brodostrojarstvo , za akademsku godinu 2017/2018

Predmet natječaja:

- dodjela12stipendija prema kriteruju izvrsnosti- za redovite studente Sveučilišta u Dubrovniku – za preddiplomske studije  Nautika i Brodostrojarstvo u visini od 900,00 Kn mjesečno 

Uvjeti:

- da je podnositelj zahtjeva za stipendiju državljanin Republike Hrvatske,

- da podnositelj zahtjeva za stipendije prebiva na području Dubrovačko-neretvanske županije,

- da podnositelj zahtjeva za stipendiju nije stipendiran od nekog drugog subjekta

Uz  prijavu za natječaj kandidati trebaju dostavitiadresu i broj telefona.Potrebno je dostavitipreslikesljedećih isprava:

- Zamolba s kratkim životopisom

- Domovnica,

- Rodni list,

- Potvrda o prebivalištu na području Dubrovačko-neretvanske županije

- Izjava da podnositelj zahtjeva za stipendiju nije stipendiran od nekog drugog subjekta

- Potvrda o upisu na preddiplomske studije  Nautika i Brodostrojarstvo   

- Svjedodžbe I, II, III i IV razreda srednje škole, te  završnog ispita  za studente prve godine

-Potvrdu o prosjeku i ECTS bodovima (studomat), za studente viših godina

-Dokaz da li je upisan uz uvjet ili bez uvjeta (preslika iz  indeksa)

-Dokaz o rektorovoj nagradi

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave natječaja u Dubrovačkom  vjesniku.(21.listopada 2017.g.)

Prijave se podnoseisključivo poštom (preporučeno)na adresu:

Zaklada pomorsko trgovačke akademije «Ivo Račić»,  Dubrovnik, Ćira Carića 4, zgrada Sveučilišta u Dubrovniku.

Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči  Sveučilišta u Dubrovniku-u u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Obavijest studentima o preuzimanju e-indeksa

Studenti prvih godina preddiplomskih studija Nautike, Brodostrojarstva i Pomorske tehnologije jahta i marina (ak. god. 2017./18.) mogu preuzeti e-indekse u tajništvu odjela (D06) od ponedjeljka do petka u vremenu od 10,00-12,00.

Pregled konzultacija za zimski semestar akademske 2017./2018. godine

Pregled konzultacija za zimski semestar akademske 2017./2018. godine možete vidjeti u repozitoriju izbornika Pomorski odjel i repozitoriju izbornika Studiji „Nautika“, „Brodostrojarstvo“, „Pomorske tehnologije jahta i marina“ i „Pomorstvo“ !


Tražilica