english English

Studij Primijenjeno/poslovno računarstvo

Ljetni ispitni rok za akademsku 2018./2019. godinu

U repozitoriju se nalazi ljetni ispitni rok za akademsku 2018./2019. godinu.

Satnica izvođenja nastave ljetni semestar akad. 2018./2019.

Satnicu izvođenja nastave za ljetni semestar akademske 2018./19. godine možete pogledati u repozitoriju pod Raspored predavanja.

Rezultati kolokvija Arhitektura računala

U prilogu možete pogledati rezultate  kolokvija iz predmeta Arhitektura računala, izv. prof. dr. sc. Ivan Vilović. 


Tražilica