english English

Studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

Ljetni ispitni rok za akademsku 2018./2019. godinu

U repozitoriju se nalazi ljetni ispitni rok za akademsku 2018./2019. godinu.

Satnica izvođenja nastave ljetni semestar akad. 2018./2019.

Satnicu izvođenja nastave za ljetni semestar akademske 2018./19. godine možete pogledati u repozitoriju pod Raspored predavanja.

Zimski ispitni rok za akademsku 2018./2019. godinu

U repozitoriju se nalazi zimski ispitni rok za akademsku 2018./2019. godinu.


Tražilica