english English

Izdavačka djelatnost

Temeljna zadaća izdavačke djelatnosti Sveučilišta je pridonositi razvitku nastavnih, znanstvenih i drugih djelatnosti Sveučilišta i poticanju stvaralaštva u njima.

Sveučilište izdaje znanstveno-nastavnu literaturu, i to knjige, znanstvene knjige, udžbenike, priručnike, skripte i monografije. Također objavljuje i znanstvene časopise te može izdavati i ostale znanstvene i stručne publikacije ako se za njih pokaže potreba i poseban interes.

Uvjeti i način obavljanja izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku određeni su pravilnicima (Pravilnik o izdavanju znanstvene-nastavne literature Sveučilišta u Dubrovniku i Pravilnik o znanstvenim časopisima na Sveučilištu u Dubrovniku).

Plan izdavačke djelatnosti donosi Senat za svaku sljedeću kalendarsku godinu. Prijedlog plana izdavačke djelatnosti priprema i izrađuje Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu u suradnji sa Službom za izdavačku djelatnost.

Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu  stalno je radno tijelo Senata. Ono ima najmanje pet članova koji se biraju iz redova zaposlenika u znanstveno-nastavnom i/ili znanstvenom zvanju uz sa Sveučilištem zasnovan radni odnos u punom radnom vremenu, pri čemu treba osigurati što bolju zastupljenost predstavnika iz svih znanstvenih područja. Svaki odjel i institut Sveučilišta može predložiti po jednog člana Povjerenstva. Predsjednika i ostale članove imenuje Senat. Mandat članovima Povjerenstva je dvije godine.

Služba za izdavaštvo obavlja poslove povezane sa svim sveučilišnim izdanjima.

Služba za izdavaštvo

Adresa:
Sveučilište u Dubrovniku
Ćira Carića 4
20 000 Dubrovnik

~ ~ ~

Davorka Turčinović, mag. oec.
Voditeljica izdavaštva
Ured: B30
Tel: 00 385 20 445 708
e-mail: davorka@unidu.hr, izdavastvo@unidu.hr

 

Katarina Banović, mag. oec.
Stručna suradnica, grafička dizajnerica
Ured: B30
Tel: 00 385 20 445 706
e-mail: katarina.banovic@unidu.hr, izdavastvo@unidu.hr

 

Daniela Tomašević, univ. spec. oec.
Stručna suradnica
Ured: B30
Tel: 00 385 20 445 705
e-mail: daniela.tomasevic@unidu.hr

 ~ ~ ~

 

Lektura i jezične konzultacije
dr. sc. Antun Česko, lektor
Ured: B31
utorkom i četvrtkom
od 9,15 do 11,15 sati
Tražilica