english English

Sustav unutarnjeg osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku  je jedinstven sustav mjera i aktivnosti kojim se osigurava učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti na Sveučilištu.

Cilj Sustava za kvalitetu je izgradnja institucijskih mehanizama za kontinuirana poboljšanja svih aspekata obrazovnih, znanstvenih i umjetničkih aktivnosti te stručnih i administrativnih djelatnosti, u svrhu promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Sveučilišta.

Svrha je Sustava za kvalitetu uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja i unapređivanja kvalitete poštivanjem odredbi Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Statuta i drugih općih akata Sveučilišta, uzimajući u obzir Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja i normu ISO 9001, a uvažavajući posebnosti pojedinih područja znanosti i umjetnosti. Repozitorij
Tražilica