english English

Strani jezici

CENTAR ZA JEZIKE


Nastava stranih jezika na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Dubrovniku organizira se u sklopu Sveučilišnog centra za jezike, kao poslovno-obrazovne jedinice Sveučilišta za pružanje usluga u učenju jezika (općenito kao i jezika struke).

Pristup i metode poučavanja i učenja stranih jezika u skladu su s komunikacijskim pristupom opisanim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe. Repozitorij
Tražilica