english English

Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte

Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta u Dubrovniku svoje aktivnosti usmjerila je na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanju mobilnosti studenata, nastavnika, nenastavnog osoblja te sudjelovanju u međunarodnim projektima i programima s područja visokog obrazovanja.

Međunarodna suradnja Sveučilišta u Dubrovniku ostvaruje se putem:

  • bilateralnih međunarodnih  sporazuma,
  • međunarodnih sveučilišnih mreža i udruga,
  • međunarodnih projekata s područja visokog obrazovanja,
  • međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata.

Suradnja s inozemnim sveučilištima, znanstvenim institucijama, međunarodnim agencijama i udrugama za pomoć razvitku znanosti od velike je važnosti za ostvarivanje temeljnih ciljeva razvoja Sveučilišta. Tako se stvaraju uvjeti za sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim istraživačkim programima, programima razmjene studenata, mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te osiguravanje stipendija za usavršavanje. Rektorat nastoji maksimalno poticati sve postojeće oblike međunarodne suradnje, te aktivnom politikom stvarati uvjete za uspostavljanje novih oblika međunarodne suradnje u skladu s prioritetnim pravcima razvoja Sveučilišta.

STRATEŠKI CILJEVI MEĐUNARODNOG RAZVOJA

Strateški je cilj Sveučilišta u Dubrovniku biti predvodnik među hrvatskim sveučilištima u procesima internacionalizacije, te biti prepoznatljivo u europskim razmjerima u odabranim znanstvenim i umjetničkim područjima. To će se postići podizanjem kvalitete istraživanja, nastave i stručnoga rada, te daljnjim razvojem međunarodne suradnje i povećanjem broja međuinstitucijskih sporazuma. Pretpostavka za to su: provedbe nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata, uključivanje i sudjelovanje u međunarodnim asocijacijama, te pokretanje studijskih programa prilagođenih novim društvenim situacijama koji će, u skladu s potrebama i mogućnostima, biti izvođeni u suradnji s inozemnim partnerima, i dostupni stranim studentima. Osiguranje i potvrda kvalitete postiže se odgovarajućim certifikatima (ISO 9001, HR Excellence in Research), a po potrebi će se poduzeti dobivanje novih certifikata.

Neposredni ciljevi

1. Jačanje suradnje s inozemnim visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama

2. Povećanje broja članstava u respektabilnim međunarodnim mrežama i asocijacijama poradi međunarodnog pozicioniranja i uključivanja u međunarodna istraživačka kretanja

3. Poticanje uvođenja nastave na stranim jezicima s naglaskom na pokretanje studijskih programa na stranom jeziku

4. Poticanje dolazne i odlazne mobilnosti studenata i osoblja

5. Poticanje „internacionalizacije kod kuće“.

6. Povećanje broj međunarodnih znanstveno-istraživačkih, umjetničkih, tehnološki i stručnih projekata

7. Poticanje korištenja informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT) s naglaskom na sustav E-učenja i digitalne trendove u sustavu visokog obrazovanja

8. Organizacija i sudjelovanje na međunarodnim aktivnostima

9. Jačanje suradnje s inozemnim poslodavcima i tržištem rada

10. Promocija hrvatskog jezika i kulture


Tražilica