english English

UNIDU Alumni časopis

   ISSN 1849-9716

~ ~ ~

Podaci o izdavaštvu

Sveučilište u Dubrovniku

Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

Za izdavača: prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah

Urednica: Sandra Buratović, mag. rel. publ.

Grafička urednica: Marijana Lujo, dipl. oec.

Lektura: dr. sc. Antun Česko

Fotografije: Arhiv Sveučilišta u Dubrovniku

~ ~ ~

Časopis izlazi jedanput godišnje (prosinac).

U repozitoriju možete pogledati sva dosadašnja izdanja časopisa UNIDU Alumni.


Tražilica