english English

Odjel za akvakulturu

Prijedlog kandidata za dodjelu Diplome cum laude za akademsku 2017./2018. godinu

Prijedlog kandidata za dodjelu Diplome cum laude za akademsku 2017./2018. godinu na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Dubrovniku.

Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 14. siječnja do 3. veljače 2019. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave. Anketa se izvodi preko Studomata te studenti mogu ili sa Sveučilišta ili iz svog doma u bilo koje vrijeme u navedenom periodu ispuniti anketu. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman pa se prilikom spremanja danih odgovora u bazu podataka ISVU oni ne povezuju s informacijama o studentu odnosno ni na koji način ne mogu utjecati na vaše ocjene.

Cilj provođenja ovog istraživanja jest ocjena rada nastavnika na pojedinom predmetu, stoga pozivamo sve studente na ispunjavanje ankete (koje traje svega nekoliko minuta) u što većem broju. Vaši iskreni odgovori mogu ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na unapređenje kvalitete nastave i nastavnika na Sveučilištu.

Više o načinu ispunjanja i izgledu ankete možete vidjeti na https://www.isvu.hr/upute/display/TUT/Anketa

Dodijeljena priznanja za izvrsnost zaposlenicima i Rektorove nagrade

Na tradicionalnom skupu zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku održanom 21. prosinca 2018. rektor prof. dr. sc. Nikša Burum dodijelio je priznanja za izvrsnost zaposlenicima za rezultate pokazane u radu tijekom akademske 2017./2018. godine.

Za izvrsnost u nastavnom radu sa studentima priznanje su dobili:dr. sc. Iris  Lončar,  docentica na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, dr. sc. Tatjana Dobroslavić,  docentica na Odjelu za akvakulturu, dr. sc. Krunoslav Žubrinić, docent na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo i Joško Bogdanović, mag. art., asistent  na Odjelu za umjetnost i restauraciju.

Za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu priznanja su dobili:

- za autorstvo znanstvenih radova objavljenih u WoS  časopisima: doc. dr. sc. Žarko Koboević za područje tehničkih znanosti, doc. dr. sc. Marijana Pećarević za područje biotehničkih znanosti, izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić za područje društvenih znanosti, prof. dr. sc. Branko Glamuzina za područje prirodnih znanosti,

- za osvojene nagrade za znanstveno-istraživački rad: Stjepan Srhoj, mag. oec., asistent na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

- za voditeljstvo znanstveno-istraživačkih projekata: dr. sc. Ivana Palunko, docentica na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo.

Za uspješnu suradnju s institucijama  i gospodarstvom nagrađena jedoc. dr. sc. Mara Marić, predstojnica Zavoda za mediteranske kulture.

Za izvrsnost u administrativnim poslovima priznanje je dobila Olga Šundrica, ing, tajnica Rektora.

Ovom su prigodom dodijeljene i Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna i umjetnička ostvarenja u akademskoj 2017./2018. godini. Antonia Merčep dobitnica je Rektorove nagrade za najbolje studentsko znanstveno ostvarenje na Odjelu za akvakulturu, dok je Bruna Papić dobitnica Rektorove nagrade za najbolje studentsko stručno ostvarenje na Odjelu za komunikologiju.

U ime nagrađenih prigodnim riječima obratila se doc. dr. sc. Iris Lončar.


Tražilica