english English

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Svečano otvoren 25. međunarodni znanstveni kongres CROMAR

25. međunarodni znanstveni kongres CROMAR s temom Marketing as a Pillar of Success-Competitiveness, Co-creation and Collaboration svečano je otvoren 8. lipnja na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.


ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA IZBOR PROČELNIKA ODJELA ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Na temelju članaka 77. i 78. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, na svojoj 108. sjednici održanoj 29. svibnja 2017. donijelo je

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA ZA IZBOR PROČELNIKA ODJELA ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić novi prorektor Sveučilišta


Na prijedlog rektora prof. dr. sc. Nikše Buruma, na 141. sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku, održanoj 25. svibnja 2017., Senat je za prorektora za poslovanje imenovao izv. prof. dr. sc. Nebojšu Stojčića, dosadašnjeg pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Mandat prorektoru traje do 30. rujna 2020.


 Repozitorij
Tražilica