english English

Odjel za elektrotehniku i računarstvo
Nastavnici Odjela za elektrotehniku i računarstvo sudjeluju u Erasmus+ projektu INNOSID

Predstavnici Odjela za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, Krunoslav Žubrinić i Ana Kešelj sudjelovali su na inicijalnom sastanku INNOSID (Innovative Solutions based on Emerging Technologies for Improving Social Inclusion of People with Disabilities) projekta održanog 4. prosinca 2019. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

SISTEMATSKI PREGLED – AKADEMSKA 2019./2020. GODINA

Svi studenti koji su I. godinu preddiplomskog studija upisali u akademskoj 2019./2020. godini dužni su obaviti sistematski liječnički pregled. Sistematski pregledi obavljaju se u ambulanti za školsku medicinu na Batali, Od sv. Mihajla 6.

Pregledi su obvezni samo za redovite studente zbog testiranja godine.

Nakon obavljenog sistematskog liječničkog pregleda obavezno je zatražiti potvrdu od liječnice i predati je u Tajništvo Odjela.

U repozitoriju svakog studija pod Sistematski pregled je raspored pregleda.


Tražilica