english English

Odjel za elektrotehniku i računarstvo
 Termini konzultacija u zimskom semestru akademske 2017./ 2018. godine

Termine konzultacija u zimskom semestru akademske 2017./2018. godine možete pogledati u repozitorijima preddiplomskih studija ''Elektrotehničke i komunkacijske tehnologije u pomorstvu'' i ''Primijenjeno/poslovno računarstvo'' te diplomskih studija ''Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu'' i ''Poslovno računarstvo''.

 Satnica izvođenja nastave u akademskoj 2017./2018. godini

Satnicu izvođenja nastave u akademskoj 2017./2018. godini možete pogledati u repozitorijima preddiplomskih studija ''Elektrotehničke i komunkacijske tehnologije u pomorstvu'' i ''Primijenjeno/poslovno računarstvo'' te diplomskih studija ''Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu'' i ''Poslovno računarstvo''.

Rang lista kandidata za upise u diplomske studije u akademskoj 2017./ 2018. godini

Rang listu kandidata za upise u diplomske studije ''Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu'' i ''Poslovno računarstvo'' u akademskoj 2017./2018. godini možete pogledati u prilogu.


Tražilica