english English

Odjel za elektrotehniku i računarstvo
Diverso promocija d.o.o.

Mole se svi zainteresirani studenti viših godina za rad na poslovima promocija i edukacija prodajnog osoblja za mobilne telefone, tzv. Smartphone.

Poželjne vještine kandidata su poznavanje tehničkih uređaja i operativnih sistema/mobilnih platformi, komunikacijske vještine, odgovornost i pouzdanost.

Zainteresirani studenti za honorarne poslove na dulji period mogu se javiti na mail: ivan.reis@diverso.hr, te na broj mobitela: 091 927 8031.

Nakon prijava u periodu od par dana napraviti će se selekciju kandidata i održati edukacija i priprema za posao. Namjera je oformiti stalnu ekipu s kojom bi se kontinuirano radilo tijekom cijele godine na nadogradnji znanja i na njihovom angažmanu.

Početak provedbe istraživanja ERUOSTUDENT V u Republici Hrvatskoj

Istraživanje EUROSTUDENT provodi se, s ciljem analize socijalnog i ekonomskoga statusa studenata, već 15-ak godina na širem europskom području. Do sada su ukupno provedene četiri faze istraživanja, s proporcionalnim povećanjem zemalja sudionica u svakoj etapi. Trenutno se provodi peta faza istraživanja, temeljem koje će u prvoj polovici 2015. godine biti objavljeno komparativno izvješće za svih 27 zemalja sudionica. 

Studenti mogu pristupiti upitniku u razdoblju od 2. do 30. lipnja 2014., putem web-stranice www.eurostudent.hr. Upitniku studenti mogu pristupiti rabeći svoj vlastiti AAI@EduHr elektronički identitet ILI kombinaciju JMBAG-a i OIB-a zajedno.

Istraživanje je u potpunosti anonimno, te će svi osobni podaci odmah po autentifikaciji ulaska u upitnik biti obrisani.

U slučaju eventualnih pitanja i nejasnoća, studenti i svi zainteresirani dionici mogu slobodno kontaktirati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na e-mail adresu: eurostudent@mzos.hr.

Studenti ocjenjuju rad sveučilišnih službi

Od 9. do 22. lipnja 2014. na Sveučilištu u Dubrovniku se provodi elektronička studentska anketa o kvaliteti usluga sveučilišnih službi. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman te se nikako ne može ustvrditi koji je student dao koje odgovore.

Anketu možete ispuniti ovdje.

Više novosti

Tražilica