english English

Odjel za elektrotehniku i računarstvo
Natječaj za dodjeljivanje 15 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima

Sveučilište u Dubrovniku, na temelju Odluke Senata donesene na 119. sjednici održanoj 26. veljače 2015. raspisuje natječaj za dodjeljivanje 15 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku za 2015. godinu.

Natječaj pogledajte u prilogu.

Academic Initiative for Process Mining

Sveučilište u Dubrovniku uključeno je kao akademski partner u okviru inicijative Academic Initiative for Process Mining. Kao akademski partner, istraživači i studenti našeg Sveučilišta imaju pravo na besplatnu akademsku licencu za korištenje softvera Disco.

Detaljnije na  poveznici  http://fluxicon.com/academic/

Dodatni materijali i priručnici nalaze se na  
http://fluxicon.com/academic/material/ .

Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 19. siječnja do 7. veljače 2015. na Sveučilištu u Dubrovniku se provodi studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave. Anketa se izvodi preko Studomata te studenti mogu ili sa Sveučilišta ili iz svog doma u bilo koje vrijeme u navedenom periodu ispuniti anketu. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman pa se prilikom spremanja danih odgovora u bazu podataka ISVU oni ne povezuju s informacijama o studentu odnosno ni na koji način ne mogu utjecati na ocjene studenata.

Više novosti

Tražilica