english English

Pomorski odjel

Obavijest studentima o obročnom plaćanju propisane participacije troškova studija

Molimo sve studente koji obročno plaćaju propisanu participaciju troškova studija da se jave u Studentsku službu Pomorskog odjela, te da drugi dio obroka propisane participacije podmire do početka ljetnog semestra upisane akademske godine, točnije 17. veljače 2020. godine.

Zimski ispitni rokovi za akademsku 2019./2020. godinu

Pregled zimski ispitnih rokova možete vidjeti u repozitoriju izbornika Pomorski odjel i repozitoriju izbornika Studiji „Nautika“, „Brodostrojarstvo“, „Pomorske tehnologije jahta i marina“ i „Pomorstvo“.

Doktorirao Ivica Đurđević-Tomaš!

Ivica Đurđević-Tomaš, dipl. ing., viši predavač na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku i voditelj preddiplomskog sveučilišnog studija Nautika, obranio je 13. siječnja 2020. godine na poslijediplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“ – smjer Nautičke znanosti, Sveučilišta u Rijeci, Pomorski fakultet, doktorsku disertaciju pod naslovom „Procjena sigurnosti plovidbe u lukama i na prilaznim plovnim putovima brodova za kružna putovanja“ čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja tehnologija prometa i transporta.

 

Mentor pri izradi doktorske disertacije bio je dr. sc. Vlado Frančić, izvanredni profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, dok su Povjerenstvo za obranu činili:

 

1. dr. sc. Damir Zec, redoviti profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, predsjednik Povjerenstva,

2. dr. sc. Robert Mohović, redoviti profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, član i

3. dr. sc. Toni Bielić, redoviti profesor Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru, član.

 

U ime djelatnika Pomorskog odjela, čestitamo!

 

 Repozitorij
Tražilica