english English

Pomorski odjel

Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij Pomorstvo

Sve potrebne informacije mogu se dobiti od administratora poslijediplomskog studija na e-mail: doktorski@pfri.hr i na broj telefona 051 338 411 (Evidencija studija) ili na web-stranicama Fakulteta: www.pfri.uniri.hr.

Delegacija kineskog Instituta za kvantitativnu i tehničku ekonomiju, Kineske akademije za društvene

Delegacija kineskog Instituta za kvantitativnu i tehničku ekonomiju, Kineske akademije za društvene znanosti sa sjedištem u Pekingu, predvođena profesorom Li Pingom, generalnim direktorom Instituta, posjetila je Sveučilište u Dubrovniku.

Pregled konzultacija u periodu kada nema nastave akademske 2016./2017. godine

Pregled konzultacija u periodu kada nema nastave akademske 2016./2017. godine možete vidjeti u repozitoriju izbornika Pomorski odjel i repozitoriju izbornika Studiji „Nautika“, „Brodostrojarstvo“, „Pomorske tehnologije jahta i marina“ i „Pomorstvo“ !

 Repozitorij
Tražilica