english English

Odjel za umjetnost i restauraciju

 Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti

Od 14. siječnja do 3. veljače 2019. na Sveučilištu u Dubrovniku provodi se studentska anketa za vrednovanje kvalitete nastavnika i nastave. Anketa se izvodi preko Studomata te studenti mogu ili sa Sveučilišta ili iz svog doma u bilo koje vrijeme u navedenom periodu ispuniti anketu. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman pa se prilikom spremanja danih odgovora u bazu podataka ISVU oni ne povezuju s informacijama o studentu odnosno ni na koji način ne mogu utjecati na vaše ocjene.

Cilj provođenja ovog istraživanja jest ocjena rada nastavnika na pojedinom predmetu, stoga pozivamo sve studente na ispunjavanje ankete (koje traje svega nekoliko minuta) u što većem broju. Vaši iskreni odgovori mogu ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u nastavi te utjecati na unapređenje kvalitete nastave i nastavnika na Sveučilištu.

Više o načinu ispunjanja i izgledu ankete možete vidjeti na https://www.isvu.hr/upute/display/TUT/Anketa

 Dodijeljena priznanja za izvrsnost zaposlenicima i Rektorove nagrade

Na tradicionalnom skupu zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku održanom 21. prosinca 2018. rektor prof. dr. sc. Nikša Burum dodijelio je priznanja za izvrsnost zaposlenicima za rezultate pokazane u radu tijekom akademske 2017./2018. godine.

Za izvrsnost u nastavnom radu sa studentima priznanje su dobili:dr. sc. Iris  Lončar,  docentica na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, dr. sc. Tatjana Dobroslavić,  docentica na Odjelu za akvakulturu, dr. sc. Krunoslav Žubrinić, docent na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo i Joško Bogdanović, mag. art., asistent  na Odjelu za umjetnost i restauraciju.

Za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu priznanja su dobili:

- za autorstvo znanstvenih radova objavljenih u WoS  časopisima: doc. dr. sc. Žarko Koboević za područje tehničkih znanosti, doc. dr. sc. Marijana Pećarević za područje biotehničkih znanosti, izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić za područje društvenih znanosti, prof. dr. sc. Branko Glamuzina za područje prirodnih znanosti,

- za osvojene nagrade za znanstveno-istraživački rad: Stjepan Srhoj, mag. oec., asistent na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

- za voditeljstvo znanstveno-istraživačkih projekata: dr. sc. Ivana Palunko, docentica na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo.

Za uspješnu suradnju s institucijama  i gospodarstvom nagrađena jedoc. dr. sc. Mara Marić, predstojnica Zavoda za mediteranske kulture.

Za izvrsnost u administrativnim poslovima priznanje je dobila Olga Šundrica, ing, tajnica Rektora.

Ovom su prigodom dodijeljene i Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna i umjetnička ostvarenja u akademskoj 2017./2018. godini. Antonia Merčep dobitnica je Rektorove nagrade za najbolje studentsko znanstveno ostvarenje na Odjelu za akvakulturu, dok je Bruna Papić dobitnica Rektorove nagrade za najbolje studentsko stručno ostvarenje na Odjelu za komunikologiju.

U ime nagrađenih prigodnim riječima obratila se doc. dr. sc. Iris Lončar.

 Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.-Odluka UsRH, 46/07., 63/11. i 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka UsRH, 60/15 – Odluka UsRH i 131/17) i članka 24. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, a u skladu s odredbama Pravilnika o godišnjim nagradama i priznanjima najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku, raspisujem

Natječaj

za dodjelu Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu Rektorove nagrade  za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja u akademskoj 2017. / 2018. godini.

2. Rektorova nagrada u ovoj kategoriji dodjeljuje se radi poticanja znanstveno – istraživačkog, stručnog i umjetničkog rada, a godišnje se može dodjeliti najviše do 5 (pet) nagrada.

3. Prijave na natječaj mogu se podnijeti do petka 23. studenoga 2018. do 15,00 sati zaključno. Prijave se dostavljaju u rektorat Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom „Prijava za rektorovu nagradu“. Prijava glasi na ime i prezime studenta, a može je podnijeti student u vlastito ime ili ga mogu nominirati drugi studenti, nastavnici, znanstvenici i zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku kao i pojedinci, tvrtke  i ustanove izvan Sveučilišta. Prijava mora sadržavati obrazloženi prijedlog za dodjelu nagrade te rad koji se predlaže za nagradu.

4. Za rektorovu nagradu mogu se nominirati kandidati koji su u akademskoj 2017. / 2018. imali studentski status na Sveučilištu u Dubrovniku kao redoviti ili izvanredni studenti preddiplomskih ili diplomskih sveučilišnih ili stručnih studija, a koji nisu ponavljali godinu.

5.  Studenti mogu prijaviti rad znanstvenog odnosno umjetničkog ostvarenja jednog ili više autora. Završni rad i diplomski rad ne mogu se prijaviti za natječaj, a rad koji je nagrađen rektorovom nagradom ne može se prijaviti kao završni ili diplomski rad. Nagrada se može istom studentu dodijeliti u pravilu samo jedanput u tijeku studija.

6. Prijavu s obrazloženim prijedlogom za dodjelu nagrade i radom koji se prijavljuje na natječaj, po isteku roka za prijavu, rektorat dostavlja pročelniku odjela ili voditelju studija izvan sveučilišnih odjela na kojem student studira ili je studirao u akademskoj 2017. / 2018. godini. Pročelnik odjela / voditelj studija  imenuje Povjerenstvo za izbor najboljih prijavljenih radova. Prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrade dostavlja se rektoru najkasnije petnaest dana od isteka roka za dostavu prijave na natječaj. Konačnu odluku o dodjeli Nagrade donosi rektor.

7. Odluka o dodjeli nagrade s popisom nagrađenih studenata i radova objavljuje se na oglasnim pločama sveučilišnih sastavnica, Sveučilišnom godišnjaku i na Internet stranicama Sveučilišta.

8. Rektorova nagrada za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja sastoji se od povelje i novčanog iznosa.

9. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i internet stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.

Rektor

prof. dr. sc. Nikša Burum                                                         

http://www.unidu.hr/datoteke/9072/Natjecaj_za_dodjelu_Rektorove_nagrade.pdf

 Repozitorij
Tražilica