english English

Odjel za umjetnost i restauraciju

 Suradnja Sveučilišta u Dubrovniku i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Nikša Burum, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost izv. prof. dr. sc. Martin Lazar i pročelnica Odjela za umjetnost i restauraciju doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica sastali su se u Rektoratu s dekanicom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku prof. dr. sc. Loretanom Farkaš i prof. dr. sc. Damirom Hasenayem, vanjskim suradnikom Odjela za umjetnost i restauraciju. Na sastanku su razmatrane mogućnosti suradnje i dogovoreno je skoro potpisivanje ugovora o znanstvenoj i
nastavnoj suradnji između osječkog Filozofskog fakulteta i našeg
Sveučilišta.

 Rektor Sveučilišta u Pardubicama, Republika Češka, u posjeti Sveučilištu

Rektor Sveučilišta u Pardubicama iz Republike Češke prof. ing. Miroslav Ludwig i dekan Fakulteta za restauraciju msc. Karol Bayer posjetili su 18. rujna 2017. Sveučilište u Dubrovniku. Sastali su se sa rektorom Sveučilišta prof. dr. sc. Nikšom Burumom, prorektorom za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Martinom Lazarom, pročelnicom Odjela za umjetnost i restauraciju doc. dr. sc. Sanjom Žaja Vrbica, doc. dr. sc. Kristinom Kojan i voditeljicom Službe za međunarodnu odnose i istraživačke projekte  Sandrom Memunić. Na sastanku, održanom u Rektoratu Sveučilišta, razgovaralo se mogućnostima suradnje dvaju sveučilišta, posebice u području restauracije i konzervacije. Predstavnici Sveučilišta u Pardubicama posjetili su i Odjel za umjetnost i restauraciju u Sveučilišnom kampusu.

 Nastavnici i studenti Odjela za umjetnost i restauraciju na Međunarodnoj restauratorskoj radionici

Nastavnici i studenti Odjela za umjetnost i restauraciju sudjelovali su na međunarodnoj restauratorskoj radionici Lopud (International Conservation Workshop Lopud, ICWL), koja se održala od 27. kolovoza do 3. rujna 2017. Na radionici su sudjelovali i studenti i nastavnici Fakulteta primijenjenih znanosti iz Kölna, Instituta za konzervaciju i restauraciju, Akademije finih umjetnosti,  Restauracije i konzervacije iz Antwerpena i Visoke Nacionalne škole za vizualne umjetnosti La Cambre iz Bruxellesa.

U radionicama na dvije lokacije, u crkvi Marije od Špiljice i Gospe od Šunja, sudjelovalo je četrnaest studenata i šest nastavnika;  iz Kölna profesor Hans Dietmar Portsteffen (konzervacija-restauracija slika) i Andreas Kruppa (konzervacija-restauracija drva), iz Bruxellesa Marianne Decroly (polikromirana drvena skulptura), iz Antwerpena Charles Indekeu (konzervacija-restauracija drva). Sa Sveučilišta u Dubrovniku sudjelovali su nastavnici  Odjela za umjetnost i restauraciju, smjera drvo, Joško Bogdanović i Vjeran Duvnjak i studenti: Cvita Perina Barać, Lucija Roce, Hrvoje Smoljan i Maja Bačić.

Konzervatorsko restauratorski zahvati u crkvi Gospe od Šunja obuhvatili su radove na polikromiranom tronu i klupama smještenim u apsidi te ormaru i tabernakulu u sakristiji. U Crkvi Marije od Špiljice započeti su radovi na renesansnim korskim klupama i oltarnoj slici sv. Antuna Padovanskog.

Početak ove radionice seže u 1987. godinu kada je osmišljena kao ljetna praksa za studente iz Kölna. Nakon pauze zbog ratnih zbivanja radionica je aktivirana ponovo 1996. godine, a sad se održava  pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Dubrovnika, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom, Restauratorskim odjelom u Dubrovniku te uz potporu Dubrovačke biskupije i Društva za zaštitu spomeničke baštine i prirodne baštine Lopuda.


Tražilica