english English

Odjel za umjetnost i restauraciju

 Prestižna nagrada studentima Odjela za umjetnost i restauraciju - Europa Nostra

Projekt obnove kapele sv. Martina u Starom Brodu dobio je prestižnu nagradu Europske unije za kulturnu baštinu - Europa Nostra, ujedno i najviše europsko priznanje na polju kulturne baštine. Kao dio obnove restauriran je i oltar iz kapele, a radove su obavili djelatnik Restauratorskog centra Ludbreg Tomislav Sikinger i djelatnici Centra i studenti Odjela za umjetnost i restauraciju Dana Buljan Cyprin i Davor Bešvir. Oltar sv. Marina Biskupa restauriran je u radionici za polikromiranu skulpturu Restauratorskog centra Ludbreg.

Kapela sv. Martina u pokupskom selu Stari Brod izniman je primjer tradicijske hrvatske arhitekture i jedna je od četrdesetak očuvanih sakralnih drvenih građevina na tom području, koje se datiraju između 17. i 19. stoljeća. Njezin je najljepši dio bogato uređen barokni interijer. Svi zidovi i stropovi prekriveni su s 88 drvenih ploča različitih veličina koje su obrubljene dekorativnim drvenim okvirom. Ploče su oslikane motivima isprepletenih simetričnih traka, cvjetova i listova u živim bojama koje oblikovanjem podsjećaju na lokalni vez. Slične stilske značajke vidljive su i na oltaru posvećenom sv. Martinu. Prije početka konzervatorsko-restauratorskih radova, koje su izvodili i koordinirali djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda, oslikana drvena oplata i struktura građevine bile su u poodmaklom stadiju propadanja. Oštećenja krova uzrokovala su prodiranje vode u unutrašnjost pa su zbog dugotrajne izloženosti vlazi nastala strukturalna oštećenja, a oslikana drvena oplata savijala se i slabjela. Kako bi se potrebni radovi učinkovito proveli, napravljena je detaljna snimka postojećeg stanja. Nakon toga su oslikane ploče drvene oplate i oltar uklonjeni i pažljivo očišćeni, konzervirani i restaurirani. Tijekom izvođenja radova, gdje je bilo moguće, primjenjivale su se tradicionalne tehnike gradnje i obrade materijala. Voditelj projekta obnove kapele bio je viši konzervator – restaurator Anđelko Pedišić.

Iz obrazloženja ocjenjivačkoga suda:

Ovaj uzorni projekt istaknuo je veliku vrijednost tradicionalne hrvatske arhitekture, dijela nacionalne baštine koji je proteklih stoljeća suočen sa zaboravom. Osjetljiva i krhka arhitektura pažljivo je i s puno poštovanja obnovljena, čime je oslikana ornamentika kapele došla do punog izražaja. Potrebno je istaknuti iznimno konzerviranje i restauriranje oslika, kao i način na koji se lokalne obrtnike, vlasnike i zajednicu uključilo u obnovu.                                                                          

http://www.unidu.hr/novost.php?idvijest=7205

 Javni poziv - izvedba vježbi na Odjelu za umjetnost i restauraciju

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

Branitelja Dubrovnika 29

Dubrovnik

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJEM INTERESA RADI IZVEDBI VJEŽBI U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Sveučilište u Dubrovniku poziva zainteresirane kandidate – stručne suradnike za izvedbu vježbi u akademskoj 2017./2018. iz kolegija/radionice: Dokumentacijsko fotografiranje I i Dokumentacijsko fotografiranje II na Odjelu za umjetnost i restauraciju, preddiplomskom studiju Restauracija i konzervacija predmeta od drva, metala, tekstila, papira i keramike. 

Zainteresirani kandidati trebaju imati završen diplomski studij fotografije ili drugi odgovarajući diplomski studij za izvedbu vježbi iz gore navedenih kolegija.

S izabranim kandidatom ne sklapa se ugovor o radu, već ugovor o suradnji u nastavi, a na sklapanje, valjanost, prestanak ili koje drugo pitanje u svezi s tim ugovorom Sveučilište će na odgovarajući način primijeniti odredbe Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na ugovor o djelu.

Za kandidate koji su podnijeli prijavu po ovom javnom pozivu čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete, Povjerenstvo može provesti prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem intervjua, a  o vremenu održavanja provjere kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.

Uz prijavu za iskazivanje interesa kandidati trebaju priložiti:

-          životopis (preporuča se obrazac Europass),

-          dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja (diploma),

-          popis stručnih radova, izložba,  sudjelovanja u projektima i slično,

-          dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),

Prijave za iskazivanje interesa dostavljaju se u roku od 15 dana od objave ovog javnog poziva na internetskim stranicama Sveučilišta.

Prijave se dostavljaju na adresu: SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU, REKTORAT, BRANITELJA DUBROVNIKA 29, 20000 DUBROVNIK s naznakom: „ javni poziv – fotografija“.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti pravodobno obaviješteni, a Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo ovaj javni poziv poništiti, odnosno ne izabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 POZIV NA RADIONICE ZA ODRASLE

Želite li kvalitetno provesti svoje slobodno vrijeme, stručno se usavršavati kroz kreativne tehnike izrađivajući predmete primjenjive u vašem svakodnevnom životu, izrađivati ih kao poklon sebi ili drugima, bolje upoznati sebe i svoje potrebe, upoznati osobe sličnih interesa?

Kreativne radionice izrade keramike nude sve navedeno. Radionice se temelje na upoznavanju različitih tehnika izrade keramike, pripreme gline, postupka sušenja, paljenja, glaziranja i oslikavanja keramičkih predmeta te čitavog niza trikova i tehnika kroz koje ćete pronaći svoj osobni izraz.

Jednom tjedno u trajanju od 3 puna sata, pod stručnim vodstvom akademske umjetnice Kristine Kojan Goluža i magistre umjetnosti Romane Manenica prepustite se širokim mogućnostima koje pruža ova tehnika.

Radionice će se odvijati u kasnim popodnevnim satima (17:00h-20:00h), te se upisuje svaki mjesec zasebno, odnosno može se polaziti ovisno o mogućnostima o čemu se vodi evidencija. Ukoliko polaznik prođe čitav program tečaja i svih tehnika u nekom vremenskom periodu , za radzoblje od 7,5 mjeseci polaženja programa po završetku će mu se izadti potvrda (certifikat). Radionice su namijenjene osobama starijim od 18 godina koje se prvi puta susreću s glinom i keramikom.

Prijave za novi ciklus radionica koje kreću od veljače primat će se do 31. siječnja 2017. na broj 098 945 3877 .

Veselimo se vašem odazivu !


Tražilica