english English

Odjel za umjetnost i restauraciju

 Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade

Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.-Odluka UsRH, 46/07., 63/11. i 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka UsRH, 60/15 – Odluka UsRH i 131/17) i članka 24. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, a u skladu s odredbama Pravilnika o godišnjim nagradama i priznanjima najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku, raspisujem

Natječaj

za dodjelu Rektorove nagrade za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu Rektorove nagrade  za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja u akademskoj 2017. / 2018. godini.

2. Rektorova nagrada u ovoj kategoriji dodjeljuje se radi poticanja znanstveno – istraživačkog, stručnog i umjetničkog rada, a godišnje se može dodjeliti najviše do 5 (pet) nagrada.

3. Prijave na natječaj mogu se podnijeti do petka 23. studenoga 2018. do 15,00 sati zaključno. Prijave se dostavljaju u rektorat Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom „Prijava za rektorovu nagradu“. Prijava glasi na ime i prezime studenta, a može je podnijeti student u vlastito ime ili ga mogu nominirati drugi studenti, nastavnici, znanstvenici i zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku kao i pojedinci, tvrtke  i ustanove izvan Sveučilišta. Prijava mora sadržavati obrazloženi prijedlog za dodjelu nagrade te rad koji se predlaže za nagradu.

4. Za rektorovu nagradu mogu se nominirati kandidati koji su u akademskoj 2017. / 2018. imali studentski status na Sveučilištu u Dubrovniku kao redoviti ili izvanredni studenti preddiplomskih ili diplomskih sveučilišnih ili stručnih studija, a koji nisu ponavljali godinu.

5.  Studenti mogu prijaviti rad znanstvenog odnosno umjetničkog ostvarenja jednog ili više autora. Završni rad i diplomski rad ne mogu se prijaviti za natječaj, a rad koji je nagrađen rektorovom nagradom ne može se prijaviti kao završni ili diplomski rad. Nagrada se može istom studentu dodijeliti u pravilu samo jedanput u tijeku studija.

6. Prijavu s obrazloženim prijedlogom za dodjelu nagrade i radom koji se prijavljuje na natječaj, po isteku roka za prijavu, rektorat dostavlja pročelniku odjela ili voditelju studija izvan sveučilišnih odjela na kojem student studira ili je studirao u akademskoj 2017. / 2018. godini. Pročelnik odjela / voditelj studija  imenuje Povjerenstvo za izbor najboljih prijavljenih radova. Prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrade dostavlja se rektoru najkasnije petnaest dana od isteka roka za dostavu prijave na natječaj. Konačnu odluku o dodjeli Nagrade donosi rektor.

7. Odluka o dodjeli nagrade s popisom nagrađenih studenata i radova objavljuje se na oglasnim pločama sveučilišnih sastavnica, Sveučilišnom godišnjaku i na Internet stranicama Sveučilišta.

8. Rektorova nagrada za najbolja studentska znanstvena, stručna ili umjetnička ostvarenja sastoji se od povelje i novčanog iznosa.

9. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i internet stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.

Rektor

prof. dr. sc. Nikša Burum                                                         

http://www.unidu.hr/datoteke/9072/Natjecaj_za_dodjelu_Rektorove_nagrade.pdf

 ODLUKA o raspisivanju dopunskih izbora za Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku

Raspisuju se dopunski izbori za studentske predstavnike u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku.

Dopunski izbori raspisuju se za:

-          jednog (1) predstavnika preddiplomskih studija na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

-          dva (2) predstavnika preddiplomskih studija i jednog (1) predstavnika diplomskih studija na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo,

-          dva (2) predstavnika preddiplomskog studija i jednog (1) predstavnika diplomskog studija na Odjelu za akvakulturu,

-          jednog (1) predstavnika preddiplomskog studija na Odjelu za komunikologiju,

-          dva (2) predstavnika preddiplomskih studija i jednog (1) predstavnika diplomskog studija na Pomorskom odjelu,

-          jednog (1) predstavnika diplomskog studija na Odjelu za umjetnost i restauraciju i

-          jednog (1) predstavnika preddiplomskog studija na studiju Povijest Jadrana i Mediterana.

Izbori za studentske predstavnike održat će se u ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u vremenu od 8 do 14 sati i to:

Na biračkom mjestu broj 1  u sveučilišnoj zgradi na adresi Lapadska obala 7, za studentske predstavnike Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju;

Na biračkom mjestu broj 2  u sveučilišnoj zgradi na adresi Ćira Carića 4, za studentske predstavnike  Pomorskog odjela, Odjela za elektrotehniku i računarstvo i Odjela za akvakulturu;

Na biračkom mjestu broj 3  u sveučilišnoj zgradi na adresi Branitelja Dubrovnika 41, za studentske predstavnike Odjela za komunikologiju, Odjela za umjetnost i restauraciju i Studija Povijest Jadrana i Mediterana.

Kandidati za studentskog predstavnika mogu biti redoviti studenti koje predlože najmanje tri studenta s popisa birača preddiplomskih ili diplomskih studija na sveučilišnim odjelima sa kojih se biraju odnosno sa Studija Povijest Jadrana i Mediterana.

Kandidature se podnose Izbornom povjerenstvu putem Rektorata Sveučilišta (Branitelja Dubrovnika 29) najkasnije do 12. studenoga 2018. Kandidature se podnose u pisanom obliku, na obrascu koji se može preuzeti na recepcijama sveučilišnih zgrada iz točke II. ove Odluke te na internetskim stranicama  Sveučilišta, a kandidati su, uz prijavu, obvezni priložiti kratki životopis.                                                                                  

Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku.

 Na Odjelu za umjetnost i restauraciju boravio gost predavač s Instituta Opificio delle Pietre Dure

Peter Hans Stiberc, stručnjak za restauraciju polikromiranih drvenih skulptura firentinskog  Instituta Opificio delle Pietre Dure boravio  je na Odjelu za umjetnost i restauraciju od 15. do 19. listopada 2018.  U  nizu zanimljivih predavanja studente je upoznao sa  skulpturalnom baštinom centralne Italije s osobitim naglaskom  na specifičnosti tehnologija izrade i izazovima konzervatorsko-restauratorskih zahvata. Na javnom predavanju organiziranom 16. listopada 2018. u Dvorani Pape Ivana Pavla II. održao je predavanje  Donatello's Magdalen and Saint Gerome sculptures, both carved and modelled. Conservation treatment and computertomographic analysis of a unique combination of tehniques.

Opificio delle Pietre Dure danas je Institut talijanskog Ministarstva za zaštitu kulturnih dobara koji je 1588. osnovao Ferdinando I. Medici. Iako osnovan kao radionica za obradu poludragog kamenja, početkom 20. stoljeća postao je jedna od prvih javnih ustanova u svijetu koja se bavi konzervacijom i restauracijom kulturnih dobara. Institut danas obuhvaća restauratorske radionice za restauraciju drvenih polikromiranih skulptura, tapiserija i tepiha, drevnih brončanih skulptura i oružja, zidnog slikarstva, crteža i grafike, kamene plastike, Pietre dure intarzija u poludragom kamenu, nakita, štafelajnog slikarstva, keramike i tekstila.


Tražilica