english English

Akademska mobilnost

Akademska mobilnost

Što je akademska mobilnost?

Akademska mobilnost uključuje mobilnost studenata i mobilnost osoblja.
Mobilnost studenata odnosi se na studiranje ili obavljanje stručne prakse na inozemnoj instituciji domaćinu nakon čega se student vraća na matičnu instituciju i dovršava upisani studij.
Mobilnost osoblja odnosi se na boravak zaposlenika matične institucije na inozemnoj instituciji domaćinu u svrhu održavanja nastave, stručnog usavršavanja (stručno usavršavanje prema modelu „job-shadowing“ tj. praćenja rada kolega, znanstveni skupovi, seminari, radionice i tečajevi) i dogovaranja suradnje te pripreme i sudjelovanja u međunarodnim projektima i konferencijama.

Gdje pronaći dodatne informacije o akademskoj mobilnosti?

Studenti i osoblje zainteresirani za dodatne informacije o programima mobilnosti mogu se obratiti Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta u Dubrovniku. Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte redovito organizira informativne aktivnosti vezane za programe mobilnosti. Korisne informacije mogu se dobiti i pri Eurodesk centru Hrvatska, besplatnom info-servisu Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja.

Kako se ostvaruje akademska mobilnost?

Studenti i osoblje Sveučilišta u Dubrovniku mogu ostvariti akademsku mobilnost putem različitih programa mobilnosti koje administrira Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte kao što su Erasmus+, CEEPUS te ostali programi mobilnosti.

Zašto se prijaviti na studijski boravak u inozemstvo?

Svakom studentu preporučujemo da iskoristi svaku priliku koja bi mu omogućila studijski boravak u inozemstvu. To je izuzetno vrijedno iskustvo koje prvenstveno uči prihvaćanju i usvajanju novih saznanja, širi vidike i donosi nova prijateljstva. Među brojnim prednostima studiranja u inozemstvu svakako treba istaknuti upoznavanje nove kulture i jezika. Međunarodno iskustvo će povećati i vaše mogućnosti zapošljavanja, budući da većina tvrtki traži zaposlenike koji imaju međunarodno iskustvo. Tijekom boravka u inozemstvu usavršit ćete znanje stranoga jezika i moći ćete lakše komunicirati sa stranim kolegama i partnerima. Upoznat ćete i drugačiji obrazovni sustav pa vještine i metode koje se koriste u inozemstvu možete primijeniti i na matičnom sveučilištu. Osim unapređenja profesionalnih osobina, studiranje u inozemstvu je izvanredna prilika za putovati, doživjeti novu kulturu i nove običaje, vidjeti prekrasne gradove i krajolike. Informirajte se o svim mogućnostima koje su vam na raspolaganju i upijajte što više novih iskustava.


Tražilica